Creation Science Information & Links!
Нүүр
Асуулт хариулт
Холбоос
EN Өгүүлэл
Ном
Зураг
MP3
Видео

Эхлэл 1:1  "Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ."

Иохан 1:1  "Эхэнд Үг байсан, Үг Бурхантай
хамт байсан ба Үг нь Бурхан байсан."

Креационизм –нь өнөөгийн оршин тогтнол бол санаандгүй байдлаар юу ч үгүй хоосноос, гэнэтийн тэсрэлтийн нөлөөнд бий болсон гэхээсээ хүн төрөлхтөн, дэлхий ертөнц, гариг эрхэс нь анхнаасаа л өвөрмөцөөр бүтээгдсэн гэдэг бүтээлийн онол юм.

Бид маш зохицтойгоор бас гайхамшигтайгаар урласан сансарын хөлөг мэт зүйлийн гадаргуу дээр амьдардаг. Дуу хөгжим, хайр дурлал, анхилуун үнэр, гоо үзэсгэлэнг бид гэрчлэхийн сацуу үхэл хагацал, ялалт, амь амьдралын хамтаар оршидог. Бодоод үз л дээ. Математик, филисофи, хаврын улирал, гажуудал, тариалан, орооны цаг үе, квазар мөн үлээдэг бохь эдгээр нь хоосноос гарч ирсэн билүү? Санаандгүй бүрэлдэн тогтсон уу...?

Бидний хүрээлэн буй бүхнийг бүтээгч, Тэргүүн Математикч Нэгний оршихуйг таньж мэдээгүй гэх өчүүхэн шалтаг бидэнд, энэ ертөнц дээрх бүх үеийнхэний туршид байсаар байх уу. Үл итгэлцэл, давлиун байдлынхаа оронд бахдан бишрэх ёстой бус уу.

A3000-н жилийн тэртээ Израилын суут хаан Давид ( Дуулал 8:3-4 ) "Таны мутрын бүтээл болох Таны тэнгэрүүдийг, Таны цогцлоон байгуулсан сар, оддыг би тунгаан бодохдоо, Хүн гэгч юу болоод Та түүнд санаа тавьж, Хүний хүү гэгч юу болоод Та түүнийг халамжилна вэ?"

Mongɣol kele   ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ  ―
מונגולי
mongol
монгольский
蒙古语
mongolisch
المنغولية
몽고의
मंगोलियन
―  Mongolian
 MENU
MN Өгүүлэл
Библи
Kids&Teens
кино

Библи Үзүүлэн - 220 зураг Доре
 
Библи Зурагт Хуудаснаа - 250 зураг
Библи ба Шинжлэн Ухаан
 
Сейнт Хэйлэнс Оргилын 7н гайхамшиг
Боломжгүй зорилго: Хаан Эрвээхэй
 
Пилтдовн Шувуу 'Piltdown Chicken' – Хувьсалын бас нэгэн төөрөгдөл
Хэн Тоншуул бүтээв?
 
Нүүрсжсэн Царсны хожуул олдов
Хүний урласан Динозаврын зургууд
 
Анааш: Олноос онцгой өндөр амьтад

КРЕАЦИОНИЗМ ОНОЛЫН TУХАЙ МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭРХ БУСАД ВЕБСАЙТУУД
Other Web Sites in Mongolian with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

Ариун Библи  •  Хуучин & Шинэ Гэрээ  •  Holy Bible
Хуучин & Шинэ Гэрээ
www.holybible.mn
Mongolian Bibles
www.ethnicharvest.org
More On-line Bibles
www.e-sword.net
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Евангалийн мэдээ
The Christian Gospel Message · in Mongolian
Эзэн Есүс Христэд · Матай 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
Итгэлийн Тунхаг
The Apostles' Creed · in Mongolian
Дуулал
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

Нэмэлт Нөөц мэдээлэл
More Christian Resources

  The Four
Spiritual Laws
ChristianAnswers.Net
45 Languages!
WMP - World Missionary Press
English
 DenSu Ministries
True Happiness
 Can Be Yours

This Was Your Life!  
Got Questions?
Монгол хэл
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
English

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.
This Was Your Life
This Was Your Life
Set Free
Set Free
The Word Became Flesh
The Word Became Flesh

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Kids
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
Movies
أفلام
Películas
Videos
InterComm
  
 Ken Anderson Films
For All Ages  •  41 Minutes
Тэнгэр аялал
(JOURNEY TO THE SKY)
100MB
 
300MB
For Children  •  25 Minutes
Bible 7 of 8 - Мариа, Иосеф хоёр
(MARY AND JOSEPH)
49MB
 
194MB
For Children  •  24 Minutes
Bible 8 of 8 - Паулын аяллууд
(PAUL'S ADVENTURES)
45MB
 
181MB
For All Ages  •  67 Minutes
Христэд итгэгч ЯВЦ
(PILGRIM'S PROGRESS)
170MB
 
500MB
For All Ages  •  44 Minutes
хувь хүн нь Төвдийн
(TASHI FROM TIBET)
144MB
 
339MB
MORE MOVIES  
(in English)    

Ертөнцийн Хором ─ by Eric Hovind ─ www.creationminute.com
Хэр Томыг Том гэх вэ?
Эволюци буюу хувьсалын бүтэц
Гранд Канионы Үер
Эволюци нь танин мэдэхүй юу?
Дэлхий даяарх УсанГалав

#1  How Big is Big?

#2  Evolution Formula?

#3  Grand Canyon

#4  Evolution's 6 Kinds

#5  Worldwide Flood

 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — MONGOLIAN, Mongolian, Mongɣol kele  —   Dialects:  Khalkha; Chakhar; Ordos
This language is spoken in:   Mongolia; P.R. of China
Креационизм онолын тухай дараах чиглэлээр нэмэлт мэдээлэл:
Биологи, Геологи, Археологи, Палеонтологи, Астрономи,
Эволюци, Уран Загвар, Динозаврууд, Адам ба Ева,
Ноагийн хөлөг, Мөсөн Галав, Еден цэцэрлэг, Ертөнцийн түүх.
Өгүүлэл ( Англи хэл дээр):  Анаашууд
Өгүүлэл ( Англи хэл дээр):  Сарьсан багваахайнууд
 
-- Англи хэл дээрх бусад өгүүлэлүүдийг ЭНДЭЭС --

Нүүр
Асуулт хариулт
Холбоос
EN Өгүүлэл
Ном
Зураг
MP3
Видео