Нүүрсжсэн Царсны хожуул олдов
http://www.creationism.org/mongolian/OakStumpUkraine_mn.htm
©2007   Юрий Петецки
Украины зүрх нь гэж хэлж болохоор газар буюу Канив хотын Киев хотоос 100 км Черкаси муж, Украины алдартай яруу найрагч Тара Шевченкогийн сүүлчийн газар, нэгэн сонирхолтой зүйл олдсон юм.
1967 оны Канивскагийн цахилгаан станц баригдах үеэр 22м(65 фит) гүнд элсэн дундаас олдсон царсны хожуул.

Энэхүү газар нь Крымын хойг болон баруун тал дахь Карпатыг эс тооцвол Украины нутаг дэвсгэрийн ихэнх адил хавтгай тал. Тиймээс, идэвхтэй галт уулын гэх зүйлс ховор ба гүний температур бага байдаг.

Эргээс эгц харахад, Тара Швенченкогийн бунхан, урсгал сөрөөд Днипро, цаад талаар нь цахилгаан станц ба усан сан.

Дээрх тайлбарт хэлэхдээ: " Ямар ч мод бай ийм адил төстэй нөхцөлд байсан бол байгалийн нөхцөл байдлаар нүүрсжих ба бараан өнгөтэй болох юм. Энэхүү үзэсгэлэнгийн гол үнэ цэнэ нь шинжлэх ухааны талаасаа газар зүйн байрлалын гүн, голын элс хайрганы гүн, элс шавар өөрөө ямар урт геологийн настай болохыг гэрчилдэг. Гол нь энэ царс сүхээр цавчигдсан, огтолсон хэсгээс харж болно. Tийм учраас хожуулын геологийн нас нь 3 мянган жилийн тэртээд манай нутагт төмөр сүх үзэгдэж, үүссэнээс эхлэн тоологдсон. Tиймд хожуулын геологийн нас нь техноген юм."

Тиймээс энэ хожуул нь 22 м (65') гүнд нүүрсжилт болох хүртэл хэдэн сая жилээр газарт булагдаагүй юм.
 

"Нүүрсжсэн Царсны хожуул олдов"
<http://www.creationism.org/mongolian/OakStumpUkraine_mn.htm>

Очих:  Mongɣol kele
www.creationism.org