Creation Science Information & Links!
Balay
Mga pangutana - FAQ
Links
EN Artikulo
Libro
Hulagway
MP3
Videos

Genesis 1:1  "Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta."

Juan 1:1  "Ang Pulong kauban na sa Dios,
ug ang Pulong mao ang Dios."

Kamugnaan kay teyorya nga ang tawo, ang kalibutan ug ang ubang butang sa kinatibuk-an mau ang orihinal nga pagmugna, kaysa nibuto kunohay gikan sa walay pulos hangtod sa tsansa sa pagkabuhi.

Nagpuyo ta sa ibabaw sa gamay nga pinakanindot na binuhat, otonomus nga kaugalingon nga nagkontrolar sa sakyanan sa kawanangan. Kauban sa pagkalingkawas, kadaugan ug kamatayon dala nato ang testigo sa kanindot, kahumot, gugma ug musika. Hunahuna-a kini. Matimatika, pilosopiya, tingpanurok, kadunot, pagtanom, pagpanguyab, quasars, ug bubble gum, tanan gikan sa pagkawala?, naporma pinaagi sa sulagma…?

Sa tanan nga henerasyon nga hangtud dinhi sa pagpuyo sa Kalibutan, naa tay mga ginagmay nga sumangil sa dili pag ila sa hilum nga presensya sa  Sayantipikong Matimatik nga nagbutang sa tanang lihok sa atong palibot. Dapat kitang mataha, dili kay mapangahason ug magduha-duha.

Kaniadtong 3,000 ka tuig nga ni agi, Si Haring David nga taga Israel nagasulat ( Salmo 8:3-4) "Sa magapalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, Sa bulan ug sa mga bitoon nga imong gibut-an; unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tawo, nga ikaw nagdu-aw man kaniya?"

Bisaya  Binisaya  Visayan  ―
кебуано
宿务
السيبيونو
―  Cebuano
 MENU
CEB Artikulo
Biblia
Kids&Teens
Movies

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
Mga Giraffe: Mananap na Kuyaw’g Barog sa Kadaghanang Tao
 
Coalified Oak Stump Nakaplagan

Other Web Sites in Cebuano with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

Biblia  •  Holy Bible
Ang Mga Sulod
www.biblica.com
Cebuano Ang Biblia
sacrednamebiblecom
Cebuano Bible
www.ethnicharvest.org
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Mao kini ang Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo nga Anak sa Dios
The Christian Gospel Message · in Cebuano
Ginoong Jesu-Cristo · Mateo 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
Mitoo ako sa Diyos
The Apostles' Creed - in Cebuano
Psalms
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

Kristohanon
More Christian Resources

  NAKADUNGOG KA NA BA SA
Upat Ka Espirituhanoug Lagda?
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

Kini ang imong kinabuhi kaniadto!
Got Questions?
Sinugboanon
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
Sinugboanon

Ang Dalan Paingon So Dios
  "The Way to God"

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.
Ang walay sulod nga lubong
The Empty Tom
Ang Pagpahamtang sa silot
The Execution
Ang Buang!
The Fool

Ang Kawatan
The Thief
Kini ang imong Kinabuhi Kaniadto!
This Was Your Life
Gamay nga sapatos
Tiny Shoes
Ang Buhing Patay
The Walking Dead
Unsay Sayop Niini?
What's Wrong With This?
Nganong Nagahilak si Maria?
Why Is Mary Crying?
Ang Gasa
The Present

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Ang mga bata
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
Movies
أفلام
Películas
Videos
InterComm
  
 Ken Anderson Films
For Jr. High  •  36 Minutes
GITAGOAN PULO
(HIDDEN ISLAND)
132MB
 
275MB
For Teen-Adult  •  40 Minutes
LAMANO
(HIGH FIVE)
106MB
 
310MB
For All Ages  •  67 Minutes
PILGRIM NI KAUSWAGAN
(PILGRIM'S PROGRESS)
170MB
 
500MB
MORE MOVIES  
(in English)    

 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — CEBUANO, Binisaya, Visayan, Sinugboanon —   Dialects:  Bisaya, Bol-anon, and Kana
This language is spoken in:   Philippines
More creation science information is available regarding:
Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design,
Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

Balay
Mga pangutana - FAQ
Links
EN Artikulo
Libro
Hulagway
MP3
Videos