แมลงตด
วิทยาศาสตร์เลียนแบบ
การออกแบบเครื่องฉีดของพระเจ้า

โดย โธมัส เอฟ. ไฮนส์


จำแมลงตดที่มีชื่อเสียงในการพ่นสารพิษจากเครื่องฉีดในก้นใส่ศัตรูของมันได้ไหม? นิตยสารข่าววิทยาศาสตร์บอกเราว่าแมลงชนิดนี้ “กำลังสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องพ่นยา และเครื่องดับเพลิงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการพ่น” ... “มันเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดกลไกที่ใช้พลังงานอย่างมั่งคั่งในการฉีดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ของรถยนต์ และแม้แต่จะนำไปสู่ยุคใหม่ของเครื่องดับเพลิงที่สามารถผลิตละอองขนาดละเอียด หรือหยดใหญ่ๆ ตามความชนิดของไฟที่ต้องการจะดับ”1  (Science News, ข่าววิทยาศาสตร์ 5 เมษายน 2008)

นี่คือคำอธิบายในข่าววิทยาศาสตร์ว่าแมลงตดสามารถทำสิ่งนี้ได้ “กุญแจของเทคนิคป้องกันตัวอันทรงพลังของแมลงตดอยู่ในวาล์วเข้าและออกของช่องท้องที่มีการสันดาปของมัน วาล์วเข้าจะเปิดเพื่อที่จะรับสารเคมีซึ่งเริ่มเดือดตอนที่เกิดการผสมกัน และจะปิดเมื่อได้รับก๊าซในปริมาณที่เพียงพอ

เมื่อก๊าซมาผสมกันจะเกิดความร้อนขึ้น และจะเพิ่มความดันในช่องท้องที่ถูกปิดอยู่ เมื่อความดันถึงจุดวิกฤต ส่วนปลายของวาล์วออกจะถูกผลักให้เปิดออก และของเหลวร้อนก็จะระเบิดออกเป็นไอพิษ นี่เป็นกระบวนการที่เรียกว่า ‘การระเหยโดยฉับพลัน’ 2

หลังจากก๊าซนั้นถูกปล่อยออกมา วาล์วออกจะปิด วาล์วเข้าจะเปิด และช่องท้องจะเต็มอีกครั้ง เพื่อเตรียมการระเบิดของพิษในครั้งต่อไป” (Science News, ข่าววิทยาศาสตร์ 5 เมษายน 2008)

ทำไมคนถึงพยายามเลียนแบบการทรงสร้างของพระเจ้าเพื่อที่จะผลิตเครื่องฉีดที่ดีที่สุด? เครื่องฉีดที่ถูกผลิตจากมนุษย์ไม่สามารถทำงานได้ดีเท่า ซึ่งเหตุผลก็คือ  “เพราะ​ความ​เขลา​ของ​พระ‍เจ้า​ยัง​มี​ปัญญา​ยิ่ง‍กว่า​ปัญญา​ของ​มนุษย์ และ​ความ​อ่อน‌แอ​ของ​พระ‍เจ้า​ก็​ยัง​มี​กำลัง​มาก​ยิ่ง‍กว่า​กำลัง​ของ​มนุษย์”  (1โครินธ์ 1:25)

ระบบการป้องกันตัวของแมลงตดเป็นหลักฐานอันยอดเยี่ยมของการออกแบบที่ชาญฉลาด แต่คนที่เชื่อในวิวัฒนาการคาดเดาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วต้องเกิดโดยความบังเอิญ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตั้งใจที่เราเรียกกันว่า การกลายพันธุ์ และการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้กำจัดการกลายพันธุ์ที่ไม่ได้พัฒนามันออกไป อย่างไรก็ตามแมลงปีกแข็งที่ไม่ได้มีระบบป้องกันตัวอย่างยอดเยี่ยมแบบนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ และมีมากกว่าแมลงตดด้วยซ้ำ นี่คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ ตื่นเถอะ!

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บอกเราว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ตัดสินใจที่จะออกแบบเครื่องฉีดในระบบอุตสาหกรรมตามแบบการฉีดของแมลงตดเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถออกแบบเครื่องฉีดแบบอื่นที่สามารถทำงานได้ดีเท่านี้ เราถือว่าบางคนที่ออกแบบสิ่งนี้ตามการทรงสร้างของพระเจ้าคือคนที่ยังเชื่อวิวัฒนาการและกำลังพยายามที่จะเชื่อว่า “เครื่องฉีดที่ดีที่สุด” เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ

      ธรรมชาติเต็มไปด้วยตัวอย่างของการออกแบบที่สุดยอด :

-- ผึ้งตัวอ้วนทำให้เราประหลาดใจตอนที่เห็นมันบินด้วยปีกเล็กๆ ของมัน และนำเกสรไปทำเป็นน้ำผึ้งอันแสนมหัศจรรย์
-- ตุ๊กแกที่เดินไต่ฝาผนังและเดินบนเพดานแบบที่สัตว์ชนิดอื่นที่มีน้ำหนักเท่ากันไม่สามารถทำได้
-- มดที่สามารถยกของหนักได้ถึง 50 เท่าของตัวมัน
-- นกฮัมมิ่งที่กระพือปีกจาก 40-200 ครั้งต่อวินาที

การออกแบบอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกของเรา ตามความจริงแล้ว พระเจ้าทรงออกแบบทางที่ง่ายๆ และมีประสิทธิภาพที่จะช่วยเหลือคนบาปด้วย พระองค์ทรงให้พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูผู้ทรงรับแบกบาปของเราไว้บนพระกายของพระองค์บนไม้กางเขนตอนที่ถูกตรึง ค่าใช้จ่ายได้ “จ่ายครบแล้ว” และคนจำนวนมากได้รับผลประโยชน์นี้แล้ว คุณสามารถรับได้ด้วย ยอมรับการจ่ายค่าความบาปของคุณโดยการไว้วางใจพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยคุณให้รอด ไม่ต้องพยายามที่จะออกแบบทางอื่น

ให้เราเปิดใจและเปิดตาของเราที่จะเห็นการออกแบบและการทรงสร้างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า และพูด “ขอบคุณ” กับพระผู้สร้างผู้ที่เป็นผู้ออกแบบสิ่งต่างๆ อย่างชาญฉลาด สิ่งที่เราทำได้อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่เลียนแบบเท่านั้น


REFERENCES:

1 - Science News Magazine, April 5, 2008
2 - S.k. ’Flash Evaporation’, http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_evaporation
 

"แมลงตด  วิทยาศาสตร์เลียนแบบการออกแบบเครื่องฉีดของพระเจ้า"
<http://www.creationism.org/thai/bombardier_th.htm>

หน้าหลัก:  ภาษาไทย
www.creationism.org