Creation Science Information & Links!
பிரதானம
கேள்விகள்
இணைப்புகள்
EN கட்டுரைகள்
புத்தகங்கள்
காட்சிகள்
எம்பி3
வீடியோக்கள்

ஆதியாகமம் 1:1  "ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்."

யோவான் 1:1  "ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த
வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது."

மனிதன், பூமி, மற்றும் இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் ஏனையவை யாவும் ஒன்றுமில்லாததில் இருந்து சந்தர்ப்பவசத்தினால் தற்செயலாக வெடித்துத் தோன்றியது என்பதற்குப் பதிலாக, ஆதியிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது எனும் தத்துவமே சிருஷ்டிப்பின் கொள்கையாகும்.

மிக நேர்த்தியான, கைத்திறன் வேலையான, சுயாட்சியான, சுயமாக திட்டமிடப்பட்ட, விண்வெளி வாகனத்தின் ஒரு சிறிய பரப்பில் நாம் குடியிருக்கிறோம். எஞ்சியிருந்து, ஜெயம் மற்றும் மரணத்துடனும் இணைந்து அழகு, நறுமணம், அன்பு மற்றும் இசை என்பவற்றிக்கு நாம் சாட்சியாக இருக்கிறோம். இதை சிந்தித்துப் பாருங்கள். கணிதங்கள், தத்துவ சாஸ்திரம், வசந்த காலம், சீரழிவு, திருமணத்திற்கு முன்பான உறவு, பெரிய நட்சத்திரங்கள், மற்றும் பபிள்க்கம்; இவை யாவும் ஒன்றுமில்லாததில் இருந்து வந்தது?, சந்தர்ப்பவசத்தினால் உண்டானது...?

எல்லாச் சந்ததியும் இதுவரையில் பூமி்யில் குடியிருக்கையில், எம்மைச் சுற்றியிருக்கும் எல்லாவற்றையும் இயங்க வைத்த விஞ்ஞான ரீதியான கணக்கியலாளரின் அமைதியான பிரசன்னத்தை விளங்கிக் கொள்ளாததற்கு மிகவும் சொற்பமான சாட்டுப்போக்குகளே எமக்குண்டு. நாம் நம்பிக்கையற்றவர்களாகவும் இறுமாப்புள்ளவர்களாகவும் இராமல், பணிவுடன் கூடிய பயத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

கிட்டத்தட்ட 3000 வருடங்களுக்கு முன்னதாக இஸ்ரவேலின் இராஜாவாகிய தாவீது: "உமது விரல்களின் கிரியையாகிய உம்முடைய வானங்களையும், நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது, மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும், மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன்" (சங்கீதம் 8:3-4) என எழுதினார்.

தமிழ்   Tamizh  ―
טמילית
તમિળ
тамильский
泰米尔语
Tamilisch
التاميل
തമിഴ്
तमिल
―  Tamil
 MENU
TA கட்டுரைகள்
பைபிள்
Kids&Teens
திரைப்படம்
கருத்தரங்குகள்

வேதாகம எடுத்துக்காட்டுகள் - 220 காட்சிகள் by Doré
 
சித்திரவடிவில் வேதாகமம் - 250 காட்சிகள
பில்ற்டெளன் சிக்கின்' - மற்றொரு பரிணாம மோசடி
 

Other Web Sites in Tamil with Creation Science


பைபிள் பப்டிஸ்ற் சபை
www.biblebank.org


பரிசுத்த வேதாகமம்  •  Holy Bible in Tamil
Tamil Bible
www.tamil-bible.com
Mobile Tamil Bible
www.biblephone.net
Tamil Bibles
www.ethnicharvest.org
Bible
App
Blue-Letter
Bible

கிறிஸ்தவ நற்செய்தி
Christian Gospel Message · in Tamil
இயேசுகிறிஸ்து · மத்தேயு 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
பத்துக் கட்டளைகள்
இரண்டு கட்டளைகள்
திருத்தூதர்களின் நம்பிக்கை அறிக்கை
The Apostles' Creed · in Tamil
சங்கீதம்
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

மேலதிக கிறிஸ்தவ ஆக்கங்கள்
More Christian Resources

   விரும்புகிறீர்களா?
TAMIL - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free

கடவுள் வே
  "The Way to God"
 DenSu Ministries · Free Book
  True Happiness Can Be Yours

God's Story: From Creation to Eternity
God's Story
Got Questions?
தமிழ்
SGM LifeWords
தமிழ்
Fellowship Tract League
தமிழ்
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

இதுவல்லவா உன் வாழ்க்கை!
 (This was your life!)
உலகத்தின் வெளிச்சம்
Sm · 190MB
Lg · 675MB
Tamil  -  78 Minutes
From Chick Publications
The Empty Tomb
The Empty Tomb
One Way
One Way
Set Free
Set Free

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News


The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
பிள்ளைகள்
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
வீடியோக்கள்
أفلام
Películas
Videos
For Children • 24 Minutes
Bible 6 of 8 - ஜோனா மற்றும் பெரிய புயல்
(JONAH AND THE BIG STORM)
74MB
 
192MB
For All Ages • 41 Minutes
வானத்தில் வழிப்பயணம்
(JOURNEY TO THE SKY)
100MB
 
300MB
For All Ages • 32 Minutes
மிகவும் தனிப்பட்ட புத்தக
(NOT JUST ANY BOOK)
95MB
 
245MB
For All Ages • 30 Minutes
கடல் குமாரன்
(SON OF THE SEA)
80MB
 
220MB
For Children • 24 Minutes
விண்கலத்தில் பயணம்
(SPACE SHUTTLE JOURNEY)
53MB
 
189MB
For All Ages • 37 Minutes
கெல்லி சொல்ல
(TELLING KELLI)
110MB
 
280MB
MORE MOVIES  
(in English)    

 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
 
— TAMIL, TAMILI, Tamiḻ, தமிழ் —   Dialects:  Coimbatore; Madurai; Thanjavur; Tirunelveli
This language is spoken in:   India; Singapore; Sri Lanka
மேலதிக சிருஷ்டிப்பு விஞ்ஞான தகவல்கள் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியவை:
உயிரியல், நில அமைப்பியல், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி,
சுவடிகளின் ஆராய்ச்சி, வான் ஆராய்ச்சி, பரிணாமம்,
நுண்ணறிவுள்ள வடிவமைப்பு, ஆதாம் ஏவாள், நோவாவின் பேழை,
உறைபனிக் காலம், ஏதேன் தோட்டம், மற்றும் பூமியின் சரித்திரம்.
கட்டுரை (தமிழில்):  டைனோசர்கள்
கட்டுரை (தமிழில்):  ஒட்டகச்சிவிங்கிகள்
கட்டுரை (தமிழில்):  மரங்கொத்திப் பறவைகள்
கட்டுரை (தமிழில்):  வெளவால்கள்
 
-- ஆங்கிலத்திலுள்ள மற்றைய கட்டுரைகள இங்கே --

Dr. Kent Hovind  •  டாக்டர் கென்ட் ஹோவிந்த்  •  Creation Seminar Series
Tamil  •  www.drdino.com  •  CSE (Creation Science Evangelism) 
கருத்தரங்கு #1
"பூமியின் வயது"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_TA.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Tamil Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

நீங்கள் இதைப் பற்றி எப்பொழுதாவது நினைத்திருக்கிறீர்களா? நமது வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? என்பதையே நான் உண்மையிலே உங்களிடம் கேட்கிறேன். நாம் ஏன் இங்கே இருக்கிறோம்? நாம் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறோம்? அந்த வகையில், இந்த வாழ்க்கை முடிந்த பின்பு நாம் எங்கே போகப்போகிறோம்? இந்தக் கருத்தரங்கு இந்த பூமியின் வயதைக் குறித்துப் பேசுகிறது. டாக்டர் ஹோவிந்த் அவர்கள், இந்த உலகம் பலகோடி ஆண்டுகள் பழமையானது அல்ல என்பதைக் காண்பிக்க உறுதியான ஆதாரங்களை வழங்குகிறார். உண்மையிலே, ஆறு நாட்களில் படைக்கப்பட்டதை ஆதாரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இதைக்குறித்து ஆதியாகமம் முதலாம் அதிகாரத்தில் நமக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
கருத்தரங்கு #2
"ஏதேன் தோட்டம்"
("The Garden of Eden")

DrHovindSem2_TA.m4v
ZIP file - 460MB - 117 Minute Video
English Audio  &  Tamil Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

படைப்பின் ஆரம்பத்திலே ஆணும் பெண்ணுமாக தேவன் அவர்களைச்சிருஷ்டித்தார் என்று வேதாகமம் கூறுகிறது. ஒரு மனிதனால் பாவம் உலகத்திற்குள் வந்தது என்றும் பாவத்தினால் மரணம் வந்தது என்றும் வேதாகமம் போதிக்கிறது. மனிதனால் மரணம் வந்தது. மரணமானது மனிதனை உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தது என்று பரிணாமம் போதிக்கிறது. மனிதன் மரணத்தை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டுவந்தான் என்று வேதாகமம் போதிக்கிறது. இந்த இரண்டு கருத்துக்களும் முற்றிலும், முற்றிலும் எதிரெதிரானவைகள். முதல் மனிதன் ஆதாம் என்றும், சேத் பிறக்கும்போது ஆதாமுக்கு 130 வயதாகவும் மற்றும் ஏனோஸ் பிறக்கும்போது சேத்துக்கு 105 வயது என்றும் வேதாகமம் கூறுகிறது.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
கருத்தரங்கு #3
"டைனோஸரசும் வேதாகமும்"
("Dinosaurs & the Bible")

DrHovindSem3_TA.m4v
ZIP file - 540MB - 145 Minute Video
English Audio  &  Tamil Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

இதுதான் நடந்திருக்கிறது: வேதாகமத்தின் போதனையில் டைனோசரஸ்களை தெளிவாக இடம்பெறச்செய்யாமல் இருப்பதற்காக, கிறிஸ்தவர்கள் சமரசம் செய்துகொண்டார்கள். எனவேதான் அவர்கள் இடைவெளிக் கொள்கையைக் கண்டுபிடித்தார்கள். "நாளின் காலம்", "வளரும் சிருஷ்டிப்பு" அல்லது "தெய்வ நம்பிக்கை பரிணாமம்" போன்றவைகள். அதைச்செய்ய வேண்டிய தேவை அங்கே இல்லை. நான் இந்த நாளின் காலையிலே, டைனோஸரஸ்களைப் பற்றிய வேதாகமப் பார்வையை உங்களுக்குக் கற்றுக்கொடுக்கப்போகிறேன்.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 


பிரதானம
கேள்விகள்
இணைப்புகள்
EN கட்டுரைகள்
புத்தகங்கள்
காட்சிகள்
எம்பி3
வீடியோக்கள்