Creation Science Information & Links!
Den apostoliske trosbekjennelse
The Apostles' Creed - in Norwegian (Norsk-Bokmål)

 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
den hellige kristne kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.
Amen.


Den apostoliske trosbekjennelse
http://www.creationism.org/norwegian/saApostlesCreed_no.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Forside:  Norsk
www.creationism.org