Big Bang-teorien er uvitenskapelig
www.creationism.org/norwegian/BigBang_no.htm

Enten er det slik at "enhver virkning har alltid og tilsvarende en motvirkning" eller ... så kan det komme "noe fra ingenting, uten grunn."

Kreasjonister hevder at det er vi som er på vitenskapens side. Vi trenger ikke "hokus pokus" som Big Bang-teorien for å anta at noe kom fra ingenting – uten grunn.

Tross alt, hvilket mirakel er større, at Gud skapte universet fra utsiden av det, eller at ingenting (ved å bryte naturlovene) skapte universet?  Hvem har mer tro: Den som innser at enhver handling har en tilsvarende og motsatt reaksjon (og derfor kunne ikke dette universet ha skapt seg selv) eller den som tror at alt sammen på magisk vis eksploderte inn i eksistens?

Evolusjonister liker å påstå at kreasjonister er de som tyr til mirakler. Og de hevder videre at de har vitenskapen på sin side. Så hvordan, i følge deres teori, bestemte molekyler seg – helt av seg selv – for å bli mer og mer komplekse? Var tyngdekraften (ved en tilfeldighet) tilstede da Big Bang skjedde, eller utviklet den seg selv inn i eksistens senere? Var den overalt med en gang, eller begynte den på ett sted før den spredde seg utover (uten grunn)? Gjelder det samme for drivmomentet? Eksisterte hele lysspekteret i begynnelsen, eller "utviklet" det seg selv over tid? Hvorfor er naturlovene konsekvente i dag (i lys av den evolusjonistiske troen på magi for å forklare fortiden)?

Kreasjonister er de som er på vitenskapens side.  Vi innser at naturlovene er konsekvente.  Dette nødvendiggjør en Skaper.  Vi er ikke som evolusjonister som driver med mental gjemsel.

Hvis du satte en tom boks på et loft og lot den stå der i 50 år, hva er sjansene – vitenskaplig sett – at et "Little Bang" ville skje inni boksen i løpet av de 50 årene? En slik tro er ikke vitenskaplig, er den vel?

I motsetning, her er en teori som er fullstendig konsekvent med kjente naturlover for hvorfor universet vårt eksisterer.  1. Mosebok 1:1  "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden."
 

"Big Bang-teorien er uvitenskapelig"
<http://www.creationism.org/norwegian/BigBang_no.htm>

Forside:  Norsk
www.creationism.org