Luftbobler i forstenet kvae
www.creationism.org/norwegian/AmberOxygen_no.htm

Det er sannelig luftbobler i forstenet kvae. Og disse har blitt undersøkt for å finne det kjemiske innholdet.  Luften ble fanget på samme tidspunkt som insektene og andre ting som er funnet i den "frosne" (eller tørkede) tresevjen.

Det er en konsekvent høyere prosentandel oksygen i disse eksemplarene av forstenet kvae fra før den store syndefloden.  En høyere prosentandel oksygen vil bety en lavere prosentandel av minst én annen gass, selvfølgelig. Noen av konsekvensene av dette har ikke blitt grundig forsket på, men vi vet at oksygen er nødvendig for åndedrett.

(Bildet viser luftbobler som er fanget i forstenet kvae.)

Her er lenker til to relaterte artikler som handler om dette:

Dinosaurenes pusting (Dinosaur Breath), av John G. Cramer  http://www.npl.washington.edu/av/altvw27.html

Luftbobler, forstenet kvae og dinosaurer (Air Bubbles, Amber, and Dinosaurs)  http://minerals.cr.usgs.gov/gips/na/amber.html

Legg merke til i den andre artikkelen (fra USGS) at den opprinnelige atmosfæren fra før syndefloden ser ut til å ha hatt omtrent 35% oksygen.  (Sammen med høyere lufttrykk, av andre grunner.)  Men nivåene etter syndefloden (fram til moderne tider) er bare på 21%.  Under "dinosaurenes tid", eller, med andre ord, tiden før syndefloden, ville hvert åndedrag inneholdt omtrent 50% mer livgivende oksygen!  (Overse deres tro på oppdiktede, evolusjonære dateringer; bare fokuser på de vitenskaplige fakta – luftbobler i eldgammel, forstenet kvae inneholder mye mer oksygen.)

Fossilrekken inkluderer store insekter som "puster" gjennom huden sin (spirakler).  Biller og kakerlakker vokste til å bli over 20 cm lange!  Rester etter øyenstikkere viser at de vokste til å ha et vingespenn på opp til 45 cm!  Dinosaurer (fryktelige øgler) vokste seg også til å bli mye større og levde sannsynligvis mye lenger.  Økt oksygen i miljøet var en del av evnen deres til å vokse større enn deres svakere, mindre, moderne etterkommere.  Vi går nedover, ikke oppover.  Evolusjon er en oppdiktet hendelse som ignorerer de vitenskaplige bevisene.

(Hver gang de sier "millioner av år ..." eller "forhistorisk" – i stedet tenk: "før syndefloden", og omtrent 5,000 år siden som den riktige tidsrammen.)
 

"Luftbobler i forstenet kvae"
<http://www.creationism.org/norwegian/AmberOxygen_no.htm>

Forside:  Norsk
www.creationism.org