Creation Science Information & Links!
मुख्य
प्रश्न
लिंक
EN लेख
पुस्तक
तस्वीर
MP3
भिडियो

उत्पत्ती १:१  "आदीमा परमेस्वोर आकाश र सृस्टि गर्नुभो।"

युहन्नआ १:१  "आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेस्वोरसँग
हुनुहुन्थ्यो, अनी वचन परमेस्वोर हुनुहुन्थ्यो।"

सृस्टि त्यो सिद्दान्त हो जसले मानिस, पिर्थिवी, जगतको वास्तबिक उत्पत्तिको बारे परिचित गराउछ। सुन्यताबाट आकस्मिक विस्फोतनको कारनले जीवनको सुरुआत भएको हो भन्ने वखन सृस्टिले गर्दैन।

हामी त्यस सतहमा बसोबास गरछौ जुन सतह सानो छ, शान्दर तरिकले शिल्पित छ, स्वाधिनित छ र आँफै नियमित आन्तरिक्षिक बाहन जस्तै छ। सामुहिक रुपमा हामी यो सतहमा बाच्छौ, विजयको लागि संघर्श गरछौ, मरछौ, सुन्दर्कुराहरु देक्छौ र सुभाश, माया, संगीत जस्ता कुराहरु सुङ्ने, आभाश पाउने, सुन्ने मौकाहरु पाउछौ।

आँफै सोच्नुहोस् गणित,दर्शन्शास्त्र,बसन्त रितु, दुरचरता, कृषि ,पुरुश- स्त्री बिचको माया, आकाश गंगाहरु र बबलगम; सबैकुरा सुन्यताबाट आएका हुन? आकाशमिक सन्योगबाट उत्पन्न भएका हुन?

आहिले सम्म संसारमा बसोबास गर्दै आएका सारा युगहरुको माझमा हाम्रो युग माफिको कम हक्दार छ किनभने हामीले त्यस बैज्ञानीक गणित शास्त्रीको उपस्थिती चिन्न सकेका छैन जसले हाम्रो अगाडिको सबैकुरालाई दिसामा ल्याएको छ। आदर,अदब गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी हठ गर्छौ ,आभिमान गर्छौ र उन्लाई स्विकार्न हिच्किच्याउछौ।

झन्डै ३००० बर्ष जस्तै अगाडि राजा दाउद्ले लेखे (भजनसङ्रह ८:३-४) "जब म तपाईंको हातले बनाएको आकाशलाई, र तपाईंले स्थापित गर्नुभएका जुन र ताराहरुमाथि विचार गर्छु, मानिस के हो र तपाईं त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ,मानिसको छोरो को हो र, तपाईं त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ ?"

नेपाली   Nepalese  ―
נפאלית
népalais
непальский
尼泊尔
Gorkhali
النيبالية
نیپالی
नेपाली
―  Nepali
 MENU
NE लेख
बाइबल
Kids&Teens
चलचित्र

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images

नेपालीमा सृस्टिकोबारे थप वेबसाईटहरु
Other Web Sites in Nepali with Creation Science


के मान्छे बाँदरबाट आएको हो?
wordoftruth.com.np


पवित्र बाइबल  •  The Holy Bible in Nepali  •  नयाँ नियमको
पवित्र बाइबल
biblegateway.com
Nepali Bible
www.bibleleague.org
Nepali Bibles
www.ethnicharvest.org
Bible
App
Blue-Letter
Bible

ख्रीष्टयन यिशुका उपदेशहरु · प्रभु येशू ख्रीष्टको
The Christian Gospel Message · in Nepalese
प्रभु येशू ख्रीष्टको · मत्ती 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
दश आज्ञाहरू · 10 Commandments
2 Commandments
The Apostles' Creed
The Apostles' Creed - in English
भजनसंग्रह (Psalms)
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

     थप क्रीस्चियन साधनहरु  
  More Christian Resources 

The Four Spiritual Laws
NEPALI - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free

WMP - World Missionary Press
English
 DenSu Ministries - Free Book
  True Happiness Can Be Yours
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

God's Story: From Creation to Eternity
God's Story
Got Questions?
नेपाली
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
नेपाली

यो तपाईंको जीवनको थियो!
 (This was your life!)
सृष्टिकर्ता वा झूटो?
 (Creator or Liar?)
संसारको ज्योती
Sm · 190MB
Lg · 670MB
Nepali  -  78 Minutes
From Chick Publications

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News


The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Kids
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
Movies
أفلام
Películas
Videos
InterComm
  
 Ken Anderson Films
For Jr. High • 41 Minutes
हात्ती केटा
(ELEPHANT BOY)
115MB
 
310MB
For Teen-Adult • 67 Minutes
शत्रुको
(THE ENEMY)
137MB
 
460MB
For Children • 22 Minutes
Bible 2 of 8 - युशूफका सपनाको
(JOSEPH'S DREAM)
50MB
 
170MB
For All Ages • 41 Minutes
आकाश यात्रा
(JOURNEY TO THE SKY)
100MB
 
300MB
For All Ages • 67 Minutes
यात्री को प्रगती
(PILGRIM'S PROGRESS)
170MB
 
500MB
For Children • 25 Minutes
चोरी तरबूज
(STOLEN WATERMELON)
72MB
 
194MB
MORE MOVIES  
(in English)    

 

 
  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
 
— NEPALI, नेपाली, Gorkhali, Gurkhali, Khaskura —  
This language is spoken in:   Bhutan; India; Myanmar; Nepal; Tibet
अरु सृस्टिबिज्ञानको बारेमा उपलब्ध बिषयहरु :
प्रान्शास्त्र, भुबिज्ञान, पुरातत्व,पालेन्तेओलोगी, ज्योतिसिबिध्या,
बिकास, बुद्धिमान सिल्पकारी, आदम र हब्बा, नोआको जहाज,
हिमयुग, अदनको बगैचा र संसारको ईतिहास।
Article (in English) on :  Dinosaurs
Article (in English) on :  Giraffes
Article (in English) on :  Woodpeckers
Article (in English) on :  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

मुख्य
प्रश्न
लिंक
EN लेख
पुस्तक
तस्वीर
MP3
भिडियो