Creation Science Information & Links!
Ana Səhifə
F A Q
Links
EN Məqalələr
Kitablar
Şəkillər
MP3
Videolar

Varlıq 1:1  "Başlanğıcda Həqq-Təala göyləri və yeri yaratdı."

Yəhya 1:1  "Başlanğıcda Kəlam var idi.
Kəlam Həqq-Təala birlikdə idi. Kəlam Həqq-Təala idi."

Kreasionizm nəzəriyyəsinə görə, insan, yer kürəsi və ümumiyyətlə kainat boşluqdan partlayış vasitəsilə ani olarag deyil, yüksək bir varlıq tərəfindən yaradılmışdır (ingilis sözü “create” – yaratmaq, həyat vermək).

Biz şahənə yaradılışı olan, özündən idarə olunan, kiçik kosmik gəmiyə bənzər yer kürəsində yaşayırıq. Biz bu həyatda yaşam, mübarizə və ölümdən başqa gözəllik, sevgi, musiqi və xoş rayihələrin sahidiyik.Bu barədə düşünün. Riyaziyyat, fəlsəfə, bahar fəsli, həyatın kəşməkeşləri, təsərrüfat, məhəbbət, ulduzlar və ya saqqız doğrudanmı heç nədən yaranmışdır? və ya təsadüf nəticəsində meydana gəlmişdir?...

Yer kürəsində bu günə qədər yaşamış nəsillərdən yalnız bizim ətrafımızda hər şeyə həyat vermiş gözə görünməyən cox ağıllı Riyaziyyatçının mövcudluğuna azacıq da olsun şübhəmiz olmamalıdır. Bu halda biz Ona ehtiram etməli, özümüzdən razı olmamalı və inamsızlıq göstərməməliyik.

Təxminən 3000 il bundan əvvəl İsrayilin hökmdarı Davud peyğəmbər yazmışdır: “Əllərinin işi olan göyləri, öz yerinə düzdüyün ay və ulduzları gördükdə deyirəm: “İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən?” (Zəbur 8:3-4)

Azeri  ―
אזרי
azerbaïdjanais
азербайджанский
里人
اذربيجان
Azerbaiyán
अज़ेरी
―  Azerbaijani
 MENU
AZ Məqalələr
Bibliya
Kids&Teens

Bibliya İllüstrasiyalar– 220 şəkil (Rəssam Güstav Dore)
 
İzahlı Bibliyadan şəkillər – 250 şəkil
Bibliya və Elm Eyni Fikirdədirlər
 
İbtidai dünyanın monoteizmi

Kreasionizm (Yaranış) Elmi Barədə Azərbaycan Dilində Digər İnternet Saytlar
Other Web Sites in Azerbaijani (Azeri) with Creation Science


None!  Not yet. 

Bibliya, Müqəddəs Kitab  •  Holy Bible in Azerbaijani
Tövrat & Əhdi-Cədid (İncil)
www.yeniheyat.com
Southern & Northern Bibles
www.korpu.net
Azerbaijani Bibles
www.ethnicharvest.org
Bible
App
Blue-Letter
Bible

İsa Məsihin Xoş Xəbəri
Christian Gospel Message · in Azeri
Rəbbimiz Isa Məsih · Matta 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Əmrlərimə
2 Əmrlərimə
Apostol İnam Simvolu
The Apostles' Creed · in Azeri
Zəbur
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

Daha Çox Xristian İnternet Resursları
More Christian Resources

DÖRD DİNİ QANUN
AZERI - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

This Was Your Life!
Got Questions?
Azärbaycan dili
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
English
WMP - World Missionary Press
English

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Uşaqlar
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 

 
  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — AZERI, AZERBAIJANI, Азәрбајҹан дили, آذربایجان دیلی —   Dialects:  Aynallu; Baharlu; Bayat; Karapapakh; Kars; Kirkuk; Moqaddam; Nafar; Pishagchi; Qajar; Qaragozlu; Shahsavani; Tabriz
This language is spoken in:   Armenia; Azerbaijan; Iran; Iraq; Russia; Syria; Turkey; Uzbekistan
Aşağıda adları çəkilənlərin kreasionizm nöqteyi nəzərindən öyrədilməsi barədə çoxlu sayda məlumat mövcuddur.
Biologiya, Geologiya, Arxeologiya, Paleontologiya, Astronomiya,
Təkamül Nəzəriyyəsi, Kamil Yaradılış, Adəm və Həvva, Nuhun Gəmisi,
Buz Dövrü, Edem Bağı, Yer Kürəsinin Tarixi barədə.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

Ana Səhifə
F A Q
Links
EN Məqalələr
Kitablar
Şəkillər
MP3
Videolar